Programa de quenda de garda Social en violencia de xénero

Trátase dun servizo a disposición das mulleres que sofren violencia de xénero que lles permite contar con apoio e acompañemento social dende o momento inicial da denuncia.  Este  servizo de quenda de garda social especializada en violencia de xénero activarase fóra do horario dos servizos sociais normalizados, e estará operativo os 7 días á semana os 365 días do ano.

O servizo pode ser actiivado tanto dende as Forzas e Corpos de Seguridade como dende o ámbito xudicial segundo as instrucións comunicadas.

Solicitude de atención social - consentimento