Recursos

Os primeiros libros que chegan a nenas e nenos adoitan presentar animais. O problema reside en que, a maioría das veces, eses animais se presentan en masculino. O obxectivo deste libro é que os máis pequenos e pequenas aprendan tamén o nome das femias deses animais, ademais de reforzar a súa interpretación como seres fortes, independentes, traballadores... Este caderno é unha pequena pero valiosa achega para lograr unha primeira educación na diferenciación inocente, natural, libre e enriquecedora entre masculino e feminino.

O proxecto "Coñecendo as nosas deportistas" da Secretaría Xeral da Igualdade, pretende achegar unha serie de actividades, pequenas entrevistas e vídeos co obxectivo de coñecer a vida e opinións de mulleres referentes en distintas modalidades deportivas e visibilizar a situación da muller galega no deporte.

O proxecto "Aprende coas mulleres galegas" pretende achegaros unha serie de actividades para coñecer e afondar na vida de catro referentes intelectuais de Galicia: Maruja Mallo, Mª Victoria Moreno, Concepción Arenal e Ángela Ruiz.

Esta Guía pretende achegar información dos recursos existentes en Galicia no eido da violencia de xénero a calquera persoa ou entidade interesada, así como facilitar e axilizar o traballo das e dos profesionais que na nosa comunidade acompañan a apoian ás mulleres que sofren violencia de xénero, concentrando nunha única ferramenta a descrición dos servizos e programas e os contactos das entidades que na comunidade autónoma integran a rede de apoio a vítimas.

Trátase dun servizo a disposición das mulleres que sofren violencia de xénero que lles permite contar con apoio e acompañemento social dende o momento inicial da denuncia.  Este  servizo de quenda de garda social especializada en violencia de xénero activarase fóra do horario dos servizos sociais normalizados, e estará operativo os 7 días á semana os 365 días do ano.

Con esta guía, a Secretaría Xeral de igualdade pretende amosarlle ás nenas e nenos e ás mozas e mozos que outros contidos na literatura son posibles: o empoderamento das mulleres, a repartición de tarefas no fogar, a ruptura cos estereotipos sexistas ou a visualización das mulleres na historia ou na ciencia. As obras distribúense en tres tramos de idade: primeiras lecturas de cor verde, lecturas autónomas de cor vermella (a partir de 8 anos) e lecturas expertas de cor azul (a partir de 12 anos).

Trátase dun servizo a disposición das mulleres que sofren violencia de xénero que lles permite contar con asesoramento e apoio psicolóxico dende o momento inicial da denuncia. Este servizo de quenda de garda social especializada en violencia de xénero activarase fóra do horario dos servizos sociais normalizados, estará operativo os 7 días á semana os 365 días do ano.

Este Programa, desenvolvido a partir da colaboración da Xunta de Galicia coa Fundación Meniños vai dirixido  a mulleres vítimas de abuso e violencia sexual, que sofren desaxustes físicos, emocionais, condutuais e relacionais como consecuencia do abuso. Tamén poden ser usuarios os seus familiares ou persoas, baixo o consentimento da vítima, que cumpren un papel imprescindible na recuperación.

Abramos o Círculo é un programa de atención psicolóxica especializada e de apoio, financiado pola Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia, e dirixido a homes que adoptan actitudes inadecuadas  e violentas nas relacións coa súa parella, coa súa familia, co seu círculo social e desexan adquirir novos modos de comportamentos exentos de agresividade.

As mulleres que sofren violencia de xénero teñen á súa disposición un programa de atención psicolóxica que lles axuda a afrontar a situación que sufriron e a reforzar a súa autoestima, ademais de ser un apoio na recuperación ou adquisición de habilidades e capacidades que lles permitan lograr a autonomía e a integración na vida social e laboral. Tamén as/os menores e persoas delas dependentes poden utilizar este recurso.