Construíndo igualdade

Educar é proporcionar unha formación integral que permita a nenos e nenas unha formación plena e que axude a configurar a súa identidade, así como construír unha concepción da realidade que integre á vez o coñecemento e a valoración ética e moral da mesma.
Educar en igualdade quere dicir educar sen diferenciar as mensaxes en función do sexo, e educar baixo valores coma respeto cara aos demáis.

As intervencións dos Fondos da Política de Cohesión (FEDER, FSE, e FC) constitúen un poderoso instrumento de financiamento das políticas públicas na medida de que...