Funcións e competencias

Principais áreas de actuación: 

 • Eliminación da violencia de xénero
 • Conciliación e corresponsabilidade entre homes e mulleres
 • Educación en ingualdade e prevención da violencia
 • Formación, emprego e empresa
 • Participación social das mulleres 
 • Cultura, comunicación e deporte
 • Ciencia
 • Inclusión social das mulleres 
 • Cooperación

Beneficiarias/os das actuacións:

 • Mulleres individuais 
 • Homes individuais 
 • Concellos
 • Asociacións de mulleres e homes
 • ONGs
 • Colectivos profesionais
 • Empresas
 • Universidades e organismos públicos de investigación