Perfil de contratación

Dende o Perfil de Contratación da Secretaría Xeral da Igualdade podes obter información sobre os procedementos de contratación deste organismo e do Servizo Galego de Igualdade, así como acceder aos procedementos de contratación da Xunta de Galicia.

Órgano de contratación: Secretaría Xeral da Igualdade

Enderezo: Edificio administrativo de San Lázaro, s/n / 15781 Santiago de Compostela

Lugar de presentación de ofertas: Rexistro do Edificio administrativo de San Lázaro, s/n / 15781 Santiago de Compostela

Teléfono de contacto: 981 957691 | 981 545351

Fax: 981 957690

Correo electrónico: igualdade@xunta.es

 

Procedementos de contratación da Secretaría Xeral da Igualdade:

Procedementos de contratación da Xunta de Galicia