Contra a violencia de xénero

Trátase dunha violencia que afecta ás mulleres polo mesmo feito de selo.

Constitúe un atentado contra a integridade, a dignidade e a liberdade das mulleres, independentemente do ámbito no que se produza.

A Trata de Seres Humanos constitúe unha das máis alarmantes formas de redución do ser humano a simple mercancía e representa, por elo, unha violación grave dos dereitos humanos.