Guías

Protocolos de actuación no ámbito sanitario

06/06/2017
Manual de valoración forense integral
Contido:
06/06/2017
Manual de valoración forense integral
Contido:

Protocolos de actuación no ámbito social

08/06/2017
Protocolo de colaboración entre a Secretaría Xeral da Igualdade e a FEGAMP
Contido:
05/06/2015
Protocolo de derivación entre as comunidades autónomas para a coordinación das súas redes de centros de acollida para as mulleres vítimas da violencia de xénero e os seus fillos e fillas
Contido:

Outras guías de interese

10/03/2017
Folleto Programa EMEGA
Contido:
15/02/2017
Díptico prevención da violencia de xénero no entorno veciñal
Tema: