Guías

Protocolos de actuación no ámbito sanitario

06/06/2017
Manual de valoración forense integral
Contido:
06/06/2017
Manual de valoración forense integral
Contido:

Protocolos de actuación no ámbito social

08/06/2017
Protocolo de colaboración entre a Secretaría Xeral da Igualdade e a FEGAMP
Contido:
05/06/2015
Protocolo de derivación entre as comunidades autónomas para a coordinación das súas redes de centros de acollida para as mulleres vítimas da violencia de xénero e os seus fillos e fillas
Contido:

Protocolos de actuación no ámbito das forzas e corpos

19/04/2010
Instrución número 14/2005 da Secretaría de Estado de Seguridad, sobre actuación de dependencias policiais en relación con mulleres estranxeiras vítimas de violencia doméstica ou de xénero en situación administrativa irregular
Departamento:

Protocolos de actuación no ámbito dos medios de comunicación e da publicidade

Outras guías de interese

23/07/2019
Guía de Violencia Sexual cara ás nenas e mulleres con discapacidade
Contido:
10/03/2017
Folleto Programa EMEGA
Contido: