Informes

Estatísticas

04/02/2022
Estatística de violencia de xénero 2021 (2º semestre e total)
20/07/2021
Estatística de violencia de xénero 2021 (1º semestre)

Plans de actuación

30/03/2017
VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020
Tema:
Contido:
30/03/2017
VII Plan Estratégico de Galicia para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2017-2020
Tema:
Contido:

Informes da Lei 11/2007, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

19/01/2022
Informe anual de seguimento da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero (2020)
Contido:
19/01/2022
Informe anual de seguimento da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero (2018)
Contido:

Outros informes de interese

19/11/2020
Enquisa de percepción da sociedade galega sobre a violencia de xénero (2020)
19/11/2020
Encuesta de percepción de la sociedad gallega sobre la violencia de género (2020) - solo disponible en gallego