Disposicións de carácter xeral en tramitación

De conformidade coa Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, no seguinte enlace poderá consultarse a normativa da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza que se está tramitando nestes momentos.