Convenios de colaboración

A Xunta de Galicia pode asinar convenios de colaboración, coordinación, execución ou instrumentos xurídicos asimilables con outras administracións e entidades públicas e privadas no ámbito das súas respectivas competencias.

De conformidade coa Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, no seguinte enlace poderá consultar a base de datos dos convenios asinados pola Secretaría Xeral da Igualdade:

Convenios de colaboración asinados pola Secretaría Xeral da Igualdade