Subvencións para o apoio ao emprendemento feminino: Programa Emega. Ano 2020

Resolución do 17 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo Fondo Social Europeo (FSE) Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2020 (procedemento SI429A).

Actualización

Documentos relacionados (por esta orde):

  1. Convocatoria
  2. Anexos SI429A
  3. Poboación ocupada por sexo e ramas de actividade Galicia. 2019
  4. Cifras oficiais poboación a 1 de xaneiro 2019
  5. Estructura_cnae2009
  6. Especificacións sobre indicadores FSE
  7. Requisitos comunicación Fondos 2014-2020
  8. Logotipo UE
  9. Logotipo SXI

Modelos para a fase de solicitude:

Modelos para a fase de xustificación:

Resolución

 
Estado de tramitación: 
En prazo de resolución
Colectivo: