Estudios

29/10/2014
As mulleres arquitectas de Galicia: o seu papel na profesión e na ensinanza da profesión (o exercicio da arquitectura en Galicia dende unha perspectiva de xénero)
30/11/2011
Familia, coidados e traballo non remunerado. O uso do tempo dos fogares de Galicia
Tema:
24/01/2011
Situación das mulleres no sistema de ciencia-tecnoloxía-empresa de Galicia
13/07/2010
Impacto da actividade empresarial feminina na economía española (2010)
Tema:
22/06/2010
Estudio de investigación. Impacto de la actividad empresarial femenina en la economía española
Tema:
Colectivo:
22/04/2010
Informe Proxecto Iris. O traballo invisíbel das mulleres: unha experiencia na escola.
Tema:
22/04/2010
Informe Proxecto Iris. Unidade Didáctica
Tema:
22/04/2010
A situación das mulleres no ámbito rural galego
22/04/2010
Estímulo ás mulleres emprendedoras galegas. Dez anos de empresas EMEGA (informe non publicado)
Tema: