II Programa Galego de Muller e Ciencia 2016-2020

O II Programa Galego de Muller e Ciencia 2016- 2020 busca a igualdade real e efectiva entre mulleres e homes nos ámbitos social e laboral modificando valores, actitudes e estereotipos que sustentan a desigualdade nos ámbitos científico e tecnolóxico e potenciando a participación das mulleres en condicións de igualdade.

II Programa Galego de Muller e Ciencia 2016