Subvencións para o apoio ao emprendemento feminino: Programa Emega. Ano 2018

RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2018.

Documentos relacionados:

Convocatoria

Anexos SI429A

Poboación ocupada por sexo e ocupación Galicia 2017 IGE

Clasificación concellos por grao e subgrao urbanización IGE (GU2016)

Estrutura_CNAE 2009

Especificacións sobre indicadores FSE

Requisitos comunicación Fondos 2014-2020

Logotipo UE

Logotipo SXI

Modelos para a fase de solicitude:

Liña EMPRENDE Modelo de plan de negocio

Liña INNOVA Modelo de plan de negocio

Liña ACTIVA Modelo de plan de negocio

Liña ITEF Modelo de plan de negocio

Modelos para a fase de xustificación:

SI429A Folla individual recollida datos indicadores produtividade

SI429A Folla indicadores resultado inmediato

SI429A Modelo cartel

Estado de tramitación: 
En prazo de presentación
Contido: 
Colectivo: