Subvencións para o apoio ao emprendemento feminino: Programa Emega. Ano 2018

RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 19 de xuño de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo FSE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede a súa convocatoria no ano 2018 (SI429A).

Requerimentos documentación EMEGA 2018 

RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2018.

Documentos relacionados:

Resolución

Convocatoria

Anexos SI429A

Poboación ocupada por sexo e ocupación Galicia 2017 IGE

Clasificación concellos por grao e subgrao urbanización IGE (GU2016)

Estrutura_CNAE 2009

Especificacións sobre indicadores FSE

Requisitos comunicación Fondos 2014-2020

Logotipo UE

Logotipo SXI

Modelos para a fase de solicitude:

Liña EMPRENDE Modelo de plan de negocio

Liña INNOVA Modelo de plan de negocio

Liña ACTIVA Modelo de plan de negocio

Liña ITEF Modelo de plan de negocio

Modelos para a fase de xustificación:

SI429A Folla individual recollida datos indicadores produtividade

SI429A Folla indicadores resultado inmediato

SI429A Modelo cartel

 

 

Estado de tramitación: 
Resolta
Contido: 
Colectivo: