Subvencións a entidades locais para a promoción da Igualdade. Ano 2018

Estado de tramitación: 
En prazo de resolución