Subvencións a entidades locais para a promoción da Igualdade. Ano 2018

RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2018.

RESOLUCIÓN do 5 de xullo de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2018.

RESOLUCIÓN do 25 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2018 (SI435B, SI435A, SI427B) (Diario Oficial de Galicia número 15, do 22 de xaneiro).

RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as subvencións previstas na Resolución do 29 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2018.

Resolución: 

Resolución 27 de xullo

Resolución 5 de xullo

Resolución 25 de xuño

Resolución 12 de xuño

Resolución Requirimentos EELL 2018

Documentos relacionados:

Convocatoria

Anexo SI427B

Anexo SI435A

Anexo SI435B

Resumo básico

Mulleres en situación de vulnerabilidade

IGE cifras oficiais de poboación a 1 de xaneiro 2017

Requisitos comunicación Fondos 2014-2020

Especificacións sobre indicadores FSE

CIM Modelo de cartel

Modelo cartel conciliación

Modelo cartel VX

Logotipo UE

Logotipo SXI

Modelos para a fase de xustificación:

CIM certificación e relación de mulleres atendidas

CIM folla horas mensuais e resumo horas

CIM folla individualizada e atención continuada

CIM folla individualizada usuarias

SI435A folla individualizada de seguimento maiores de idade

SI435A folla individualizada de seguimento proxenitores

SI435A e SI435B relación de persoas participantes proxenitores 

SI435A e SI435B partes asistencia actividade

SI435A e SI435B relación de persoas inscritas menores

SI435B folla individualizada de seguimento maiores de idade

SI435B folla individualizada de seguimento proxenitores

SI435B e SI435A folla asistencia persoal

Contido: 
Colectivo: