Axudas periódicas para mulleres que sofren violencia de xénero. Ano 2018

RESOLUCIÓN do 12 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se convoca para o ano 2018 a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo.

Bases reguladoras galego

Anexos SI434A galego

Convocatoria DOG galego

Extracto da convocatoria galego