Recursos

Esta Guía pretende achegar información dos recursos existentes en Galicia no eido da violencia de xénero a calquera persoa ou entidade interesada, así como facilitar e axilizar o traballo das e dos profesionais que na nosa comunidade acompañan a apoian ás mulleres que sofren violencia de xénero, concentrando nunha única ferramenta a descrición dos servizos e programas e os contactos das entidades que na comunidade autónoma integran a rede de apoio a vítimas.

Trátase dun servizo a disposición das mulleres que sofren violencia de xénero que lles permite contar con apoio e acompañemento social dende o momento inicial da denuncia.  Este  servizo de quenda de garda social especializada en violencia de xénero activarase fóra do horario dos servizos sociais normalizados, e estará operativo os 7 días á semana os 365 días do ano.

Trátase dun servizo a disposición das mulleres que sofren violencia de xénero que lles permite contar con asesoramento e apoio psicolóxico dende o momento inicial da denuncia. Este servizo de quenda de garda social especializada en violencia de xénero activarase fóra do horario dos servizos sociais normalizados, estará operativo os 7 días á semana os 365 días do ano.

Este Programa, desenvolvido a partir da colaboración da Xunta de Galicia coa Fundación Meniños vai dirixido  a mulleres vítimas de abuso e violencia sexual, que sofren desaxustes físicos, emocionais, condutuais e relacionais como consecuencia do abuso. Tamén poden ser usuarios os seus familiares ou persoas, baixo o consentimento da vítima, que cumpren un papel imprescindible na recuperación.

Abramos o Círculo é un programa de atención psicolóxica especializada e de apoio, financiado pola Secretaría Xeral da Igualdade da Xunta de Galicia, e dirixido a homes que adoptan actitudes inadecuadas  e violentas nas relacións coa súa parella, coa súa familia, co seu círculo social e desexan adquirir novos modos de comportamentos exentos de agresividade.

As mulleres que sofren violencia de xénero teñen á súa disposición un programa de atención psicolóxica que lles axuda a afrontar a situación que sufriron e a reforzar a súa autoestima, ademais de ser un apoio na recuperación ou adquisición de habilidades e capacidades que lles permitan lograr a autonomía e a integración na vida social e laboral. Tamén as/os menores e persoas delas dependentes poden utilizar este recurso.

Agresión OFF é unha app institucional, da Xunta de Galicia, con información útil e consellos para evitar e previr agresións sexuais, así como pautas para saber a onde dirixirse para maior apoio e información.

EscApp é unha aplicación da SX de Igualdade da Xunta de Galicia en colaboración co CPEIG que ten por obxectivo achegar información de utilidade ás mulleres que se atopan nunha situación de violencia de xénero e a todas as persoas que poidan axudar a rematar con este tipo de situacións.