VIII Plan Estratéxico de Igualdade 2022-2027

VIII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2022-2027, instrumento de planificación froito do compromiso institucional para seguir avanzando en acadar a necesaria igualdade entre mulleres e homes.

Tema: 
Contido: