VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades

VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020, instrumento de planificación froito do compromiso institucional para seguir avanzando en acadar a necesaria igualdade entre mulleres e homes.

Tema: