Título habilitante violencia de xénero segundo o artigo 23 da Lei Orgánica 1/2004

Pode descargar o modelo de informe de acreditación da situación de violencia de xénero (Título habilitante), modelo aprobado polo Ministerio competente e as CCAA, na Conferencia Sectorial de Igualdade celebrada en Madrid o 3 de abril de 2019.

Contido: