Título habilitante violencia de xénero segundo o artigo 23 da Lei Orgánica 1/2004

Resolución do 2 de decembro de 2021, da Secretaría de Estado de Igualdade e contra a Violencia de Xénero, pola que se publica o Acordo da Conferencia Sectorial de Igualdade, do 11 de novembro de 2021, relativo á acreditación de situacións de violencia de xénero.

Contido: