Rede Emprende en Igualdade: Accións formativas en novas tecnoloxías

A Secretaría Xeral da Igualdade no marco da Rede Emprende en Igualdade está a desenvolver unha serie de actuacións de asesoramento, apoio e formación dirixidas ás mulleres potencialmente emprendedoras, en busca de emprego e con ansias de formarse, co obxectivo de axudalas na posta en marcha ou modernización das súas empresas e na procura de emprego para fomentar a súa adaptabilidade e concorrencia no mercado actual.