PROGRAMA ATENEA. TALLER DE CONFIANZA E SEGURIDADE DAS MULLERES NA REDE

O Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades en colaboración coa Secretaría Xeral da Igualdade e as Asociacións de Mulleres Empresarias, vai a desenvolver catro talleres cofinanciados polo Fondo Social Europeo en cada unha das provincias galegas, no marco do programa ATENEA. 

 

Os talleres teñen como finalidade promover a participación das mulleres na Sociedade da Información, aumentando a súa confianza e seguridade no uso das novas tecnoloxías da información e da comunicación tendo en conta os posibles riscos que poden atoparse na Internet e incluíndo unha serie de recomendacións e consellos para previlos.

As novas tecnoloxías poden achegar á sociedade no seu conxunto, á poboación en xeral e ás mulleres en particular, múltiples oportunidades e beneficios, non obstante tamén xorden novos riscos. Como en moitos outros ámbitos, as mulleres presentan maior vulnerabilidade a algúns destes riscos: as fendas dixitais de xénero poden dificultar o acceso ao emprego, á formación ou á información en xeral, ou aparecer novos riscos de sufrir violencia de xénero.

Os datos estatísticos amosan, en relación coas fendas dixitais de xénero no acceso e uso das novas tecnoloxías, unha tendencia a reducirse. Non obstante, seguen existindo diferenzas no uso do comercio e banca electrónica, as descargas de software ou a percepción sobre a seguridade na rede.

Lugares de realización e correos electrónicos de inscrición:

  • Lugo:  26/04/2016 de 16:00h a 20:00h. Información e inscricións: Asociación de Mulleres Empresarias de Lugo (AELU).
  • A Coruña: 27/04/2016 de 16:00h a 20:00h. Información e inscricións: Asociación de Mulleres e Empresarias da Coruña (AECO).
  • Pontevedra: 28/04/2016 de 16:00h a 20:00h. Información e inscricións: Asociación de Empresarias e Profesionais de Pontevedra (AEPO).
  • Ourense: 29/04/2016 de 16:00h a 20:00h. Información e inscricións: Asociación de Empresarias e Profesionais de Ourense(AME)

Metodoloxía de traballo

As sesións desenvolveranse seguindo unha metodoloxía participativa transversalizando o enfoque de xénero en todo o proceso. Realizaranse diferentes actividades co propósito de que as participantes consigan descubrir conceptos básicos sobre a seguridade na rede. Propiciarase a realización de casos prácticos que faciliten a aprendizaxe mediante a reflexión grupal.

Obxectivos:

- Capacitar as mulleres para un uso responsable e seguro na rede.

ANEXO DATAS E LUGARES DE REALIZACIÓN

ENTIDADE

DATA

LUGARES DE REALIZACIÓN

E-MAIL DE INSCRICIÓN

Asociación de Mulleres Empresarias de Lugo

(AELU)

26/04/2016 (martes)
16:00 A 20:00

Aula de informática do Edificio CEI-NODUS, Avenida da Coruña, 490, (sede de AELU)

 27003 Lugo

empresariaslugo@gmail.com

Asociación de Mulleres e Empresarias da Coruña

(AECO-A Coruña)

27/04/2016 (mércores)
16:00 A 20:00

Centro Iworks
R/ Juan de la Cierva nº 5

15008 A Coruña

info@aecoempresarias.org

Asociación de Empresarias e Profesionais de Pontevedra

(AEPO)

28/04/2016 (xoves)
16:00 A 20:00

Aula de formación APE GALICIA.  R/ Herreros 4. Baixo.

36002 Pontevedra

info@asoc-aepo.com /info@apegalicia.com

Asociación de Empresarias e Profesionais de Ourense

 (AME)

29/04/2016 (venres)
16:00 A 20:00

R/ Alejandro Outeiriño nº 15- 1ª andar (local da CEO)

32003 Ourense

info@asoc-ame.es