A frase da semana

A causa da muller é a do home: ambos os dous levántanse ou sucumben xuntos.
Alfred Tennysson
As mulleres sosteñen a metade do ceo.
Proverbio chino

Páxinas