XII Xornada de nais e pais educando en igualdade. Cidadanía e convivencia dixital

Baixo o título“Cidadanía e convivencia dixital” o vindeiro sábado día 16 de novembro celebrarase nas instalacións da Escola Galega de Administración Pública en Santiago de Compostela, a duodécima edición da xornada de nais e pais educando en igualdade, que nesta ocasión se dirixe a promover no ámbito familiar o uso seguro e saudable das novas tecnoloxías na infancia e a adolescencia e á prevención da violencia sexual en adolescentes e dos comportamentos machistas e sexistas nos novos medios de socialización e convivencia dixital.

XII Xornada de nais e pais educando en igualdade. Cidadanía e convivencia dixital
Lugar: Escola Galega de Administración Pública, Santiago de Compostela
16 de Novembro de 2013

A xornada consta de sesións informativas dirixidas ás nais e pais e, paralelamente, de obradoiros de carácter lúdico e adaptados á súa idade onde nenos, nenas e adolescentes irán coñecendo baixo parámetros de igualdade e a través de videoxogos, animacións e outros recursos educativos, algunhas características do mundo que como nativos/as dixitais lles está tocando descubrir, así como os riscos e responsabilidades asociados a determinadas prácticas que se poden desenvolver online (sexting, sextorsión, grooming, ciberbullying...).

O aforo é limitado polo que as inscricións se farán por rigorosa orde de entrada da solicitude de participación.