Plans de actuación

30/03/2017
VII Plan Estratéxico de Galicia para a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2017-2020
Tema:
Contido:
15/02/2013
VI Plan Galego para a igualdade entre mulleres e homes
Tema:
Departamento:
22/04/2010
V Plan do goberno galego para a igualdade entre mulleres e homes 2007-2010
Tema:
05/04/2018
Plan Galego de Conciliación e Corresponsabilidade
Contido:
11/09/2012
Borrador de VI Plan Galego para a Igualdade entre Mulleres e Homes
10/01/2011
Plan de Igualdade do Grupo de empresas GAMESA
Colectivo:
22/12/2010
IV Plan Integral de Igualdade de oportunidades de mulleres e homes de Vigo 2009-2012
Localización xeográfica:
22/12/2010
II Plan de Igualdade de oportunidades municipal do Concello de Vilagarcía de Arousa
Localización xeográfica:
22/12/2010
II Plan Municipal de Igualdade entre homes e mulleres do Concello de Soutomaior 2008 - 2011
Localización xeográfica:
22/12/2010
II Plan Municipal de Igualdade de oportunidades do Concello de Ponte Caldelas 2008-2011
Localización xeográfica: