Informes e memorias de actividade

22/04/2010
A violencia de xénero en Galicia. Plan de acción 2002-2005. Edita o Servizo Galego de Igualdade (2001). Esgotado para a súa distribución.