Guías e manuais de recursos fronte á violencia

18/04/2013
Guía para o voluntariado en violencia de xénero
08/06/2017
Protocolo de colaboración entre a Secretaría Xeral da Igualdade e a FEGAMP
Contido:
10/09/2015
Tríptico sobre o tratamento informativo da violencia de xénero
Contido:
20/03/2012
Guía técnica do proceso de atención ás mulleres en situación de violencia de xénero (Galicia)
Departamento:
22/04/2010
Abordaxe da violencia de xénero desde o ámbito sanitario. Guía para a prevención, detección e atención en materia de violencia de xénero no ámbito sanitario
22/04/2010
Coordinación policial ante a violencia de xénero. Guía de boas prácticas