Guías e manuais para a igualdade nas empresas

22/04/2010
Proxecto Calíope. Guía de emprendemento para mozas e mozos
Tema:
Colectivo:
22/04/2010
Proxecto Calíope. Guía de emprendemento para mozas e mozos-Guía docente
Tema:
Colectivo:
22/04/2010
Emprende en cooperativa. Guía de cooperativismo
Tema:
Colectivo:
16/04/2010
Manual para elaborar un plan de igualdade nunha empresa
Tema:
Colectivo:
16/04/2010
Guía práctica para diagnosticar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes nas empresas. EMAKUNDE
Tema:
Colectivo:
16/04/2010
Manual para a elaboración de plans de igualdade nas empresas
Tema:
Colectivo:
16/04/2010
Guía para un proceso de selección non discriminatoria. EMAKUNDE
Tema:
Colectivo:
16/04/2010
Orientacións para negociar medidas e plans de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes nas empresas
Tema:
Colectivo:
16/04/2010
Orientacións para a promoción non discriminatoria
Tema:
Colectivo: