Estudos

22/04/2010
A situación das mulleres autónomas e Galicia (informe non publicado)
22/04/2010
Estudo e análise da organización comunitaria no espazo rural (informe non publicado)
22/04/2010
Plan Emega-Informe do seguimento das empresas subvencionadas (informe non publicado)
22/04/2010
Estudos A realidade da muller galega 2006
20/04/2010
O tratamento penal da violencia contra as mulleres
20/04/2010
A prostitución feminina na comunidade autónoma de Galicia
20/04/2010
Coeducación afectivo-emocional e sexual. Fundamentos para un modelo de invertención en Educación Infantil e Primaria