Estudos sobre o emprego en igualdade

30/11/2011
Familia, coidados e traballo non remunerado. O uso do tempo dos fogares de Galicia
13/07/2010
Impacto da actividade empresarial feminina na economía española (2010)
22/06/2010
Estudio de investigación. Impacto de la actividad empresarial femenina en la economía española
Colectivo:
22/04/2010
Informe Proxecto Iris. O traballo invisíbel das mulleres: unha experiencia na escola.
22/04/2010
Informe Proxecto Iris. Unidade Didáctica
22/04/2010
Estímulo ás mulleres emprendedoras galegas. Dez anos de empresas EMEGA (informe non publicado)
22/04/2010
A situación das mulleres autónomas e Galicia (informe non publicado)
22/04/2010
Plan Emega-Informe do seguimento das empresas subvencionadas (informe non publicado)