Subvencións a entidades locais para a promoción da Igualdade. IGE cifras oficiais de poboación a 1 de xaneiro 2020