Resolución do 9 de xuño de 2015, da Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade,pola que se publica o acordo da Conferencia Sectorial de Igualdade de 21 de xullo de 2014, polo que se aproba o protocolo de derivación entre centros de acollida para