RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 17 de xuño de 2020