Extracto da Resolución do 17 de marzo de 2017 da Secretaría Xeral da Igualdade: axuda establecida no artigo 43 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero (indemnización)