Datos de violencia de xénero

Ano 2023

O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2023, aprobado polo Decreto 224/2022, do 29 de decembro establece como unha das operacións estatísticas a realizar pola Secretaría Xeral da Igualdade, a estatística de violencia de xénero, na que se recollen os datos correspondentes aos expedientes tramitados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano 2023. Podes consultar a estatística do 1º semestre de 2023 nesta ligazón e a estatística do 2º semestre e do total de 2023 nesta ligazón.

Ano 2022

O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2022, aprobado polo Decreto 2/2022, do 2 de xaneiro establece como unha das operacións estatísticas a realizar pola Secretaría Xeral da Igualdade, a estatística de violencia de xénero, na que se recollen os datos correspondentes aos expedientes tramitados no primeiro semestre do ano 2022. Podes consultar a estatística do 1º semestre de 2022 nesta ligazón.

Por outra banda, o Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2023, aprobado polo Decreto 224/2022, do 29 de decembro establece como unha das operacións estatísticas a realizar pola Secretaría Xeral da Igualdade, a estatística de violencia de xénero, na que se recollen os datos correspondentes aos expedientes tramitados no segundo semestre do ano 2022 e o total. Podes consultar a estatística do 2º semestre e do total de 2022 nesta ligazón.

Ano 2021

O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2021, aprobado polo Decreto 227/2020, do 23 de decembro, establece como unha das operacións estatísticas a realizar pola Secretaría Xeral da Igualdade, a estatística de violencia de xénero, na que se recollen os datos correspondentes aos expedientes tramitados entre o 1 de xaneiro e o o 31 de decembro de 2021. Podes consultar a estatística do 1º semestre nesta ligazón e a estatística do 2º semestre e do total de 2021 nesta ligazón.

Ano 2020

O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2020, aprobado polo Decreto 248/2019, do 31 de decembro, establece como unha das operacións estatísticas a realizar pola Secretaría Xeral da Igualdade, a estatística de violencia de xénero, na que se recollen os datos correspondentes aos expedientes tramitados entre o 1 de xaneiro e o o 31 de decembro de 2020. Podes consultar a estatística do 1º semestre nesta ligazón e a estatística do 2º semestre e do total de 2020 nesta ligazón.

Ano 2019

O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2019, aprobado polo Decreto 165/2018, do 27 de decembro, establece como unha das operacións estatísticas a realizar pola Secretaría Xeral da Igualdade, a estatística de violencia de xénero, na que se recollen os datos correspondentes aos expedientes tramitados entre o 1 de xaneiro e o o 31 de decembro de 2019. Podes consultar a estatística do 1º semestre nesta ligazón e a estatística do 2º semestre e do total de 2019 nesta ligazón.

Ano 2018

O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2018, aprobado polo Decreto 131/2017, do 21 de decembro, establece como unha das operacións estatísticas a realizar pola Secretaría Xeral da Igualdade, a estatística de violencia de xénero, na que se recollen os datos correspondentes aos expedientes tramitados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2018. Podes consultar a estatística do 1º semestre nesta ligazón e a estatística do 2º semestre e do total de 2018 nesta ligazón.

Ano 2017

O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2017, aprobado polo Decreto 188/2016, do 22 de decembro, establece como unha das operacións estatísticas a realizar pola Secretaría Xeral da Igualdade, a estatística de violencia de xénero, na que se recollen os datos correspondentes aos expedientes tramitados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017. Podes consultar a estatística do 1º semestre nesta ligazón e a estatística do 2º semestre e do total de 2017 nesta ligazón.

Ano 2016

O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2016, aprobado polo Decreto 185/2015, do 23 de decembro, establece como unha das operacións estatísticas a realizar pola Secretaría Xeral da Igualdade, a estatística de violencia de xénero, na que se recollen os datos correspondentes aos expedientes tramitados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2016. Podes consultar a estatística do 1º semestre de 2016 nesta ligazón e a estatística do 2º semestre e o total do 2016 nesta ligazón. 

Ano 2015

O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2015, aprobado polo Decreto 164/2014, do 26 de decembro, establece como unha das operacións estatísticas a realizar pola Secretaría Xeral da Igualdade, a estatística de violencia de xénero, na que se recollen os datos correspondentes aos expedientes tramitados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2015. Podes consultar a estatística do 1º semestre de 2015 nesta ligazón e a estatística do 2º semestre e o total do 2015 nesta ligazón

Ano 2014

O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2014, aprobado polo Decreto 188/2013, do 19 de decembro, establece como unha das operacións estatísticas a realizar pola Secretaría Xeral da Igualdade, a estatística de violencia de xénero, na que se recollen os datos correspondentes aos expedientes tramitados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2014. Podes consultar a estatística do 1º semestre de 2014 nesta ligazón. e a estatística do 2º semestre e total de 2014 nesta ligazón.

Ano 2013

O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2013, aprobado polo Decreto 20/2013, do 24 de xaneiro, establece como unha das operacións estatísticas a realizar pola Secretaría Xeral da Igualdade, a estatística de violencia de xénero, na que se recollen os datos correspondentes aos expedientes tramitados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2013. Podes consultar a estatística do 1º semestre de 2013 nesta ligazón e a estatística do 2º semestre e total de 2013 nesta ligazón.

Ano 2012

O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2012, aprobado polo Decreto 236/2011, do 29 de decembro, establece como unha das operacións estatísticas a realizar pola Secretaría Xeral da Igualdade, a estatística de violencia de xénero, na que se recollen os datos correspondentes aos expedientes tramitados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2012. Podes consultar a estatística do 1º semestre de 2012 nesta ligazón, e a estatística do 2º semestre e total de 2012 nesta ligazón

Ano 2011

O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2011, aprobado polo Decreto 213/2010, do 16 de decembro, establece como unha das operacións estatísticas a realizar pola Secretaría Xeral da Igualdade, a estatística de violencia de xénero, na que se recollen os datos correspondentes aos expedientes tramitados entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño de 2011, e o 1 de xullo e o 31 de decembro de 2011. Podes consultar a estatística do 2011 nesta ligazón.

Ano 2010

O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2010, aprobado polo Decreto 433/2009, do 11 de decembro, e o Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2011, aprobado polo Decreto 213/2010, do 16 de decembro, establecen como unha das operacións estatísticas a realizar pola Secretaría Xeral da Igualdade, a estatística de violencia de xénero, na que se recollen os datos correspondentes. Podes consultar a estadística do 2010 nesta ligazón.

Ano 2009

O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2009, aprobado polo Decreto 282/2008, do 18 de decembro, establece como unha das operacións estatísticas, a realizar polo Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, a estatística de violencia de xénero, na que se recollen os datos correspondentes aos expedientes tramitados entre o 1 de xaneiro de 2009 e o 30 de xuño de 2009, e entre o 1 de xullo e o 31 de decembro de 2009. Podes consultar a estatística de 2009 nesta ligazón.

Ano 2008

O Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2008, aprobado polo Decreto 238/2007, do 20 de decembro, e o Programa Estatístico Anual da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2009, aprobado polo Decreto 282/2008, do 18 de decembro, establecen como unha das operacións estatísticas a realizar polo Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e da Muller, a estatística de violencia de xénero, na que se recollen os datos correspondentes aos expedientes tramitados entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño de 2008, e o 1 de xullo e o 31 de decembro de 2008. Podes consultar a estatística de 2008 nesta ligazón.