Corrección de erros. Resolución do 17 de marzo de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión da prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero