Subvencións para o apoio ao emprendemento feminino: Programa Emega. Ano 2022.

RESOLUCIÓN do 2 de setembro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 30 de xuño de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento SI429A).

RESOLUCIÓN do 30 de xuño de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19, e se procede á súa convocatoria no ano 2022 (código de procedemento SI429A).

RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, polaque se resolven as solicitudes das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, convocadas pola Resolución do 30 de xuño de 2022, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 como parte da resposta da Unión Europea á pandemia da COVID-19 (SI429A).

Documentos relacionados (por esta orde):

Modelos para a fase de solicitude:

Modelos para a fase de xustificación:

Estado de tramitación: 
Resolta
Colectivo: