Subvencións para o apoio ao emprendemento feminino: Programa Emega. Ano 2022

RESOLUCIÓN do 30 de xuño de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19, e se procede á súa convocatoria no ano 2022 (código de procedemento SI429A).

Documentos relacionados (por esta orde):

Modelos para a fase de solicitude:

Modelos para a fase de xustificación:

Estado de tramitación: 
En prazo de presentación
Colectivo: