Subvencións para o apoio ao emprendemento feminino: Programa Emega. Ano 2021

Resolución do 28 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, susceptibles de ser financiadas con fondos REACT-UE no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2021 (Procedemento SI429A).

Documentos relacionados (por esta orde):

Modelos para a fase de solicitude:

Modelos para a fase de xustificación:

RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 28 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, susceptibles de ser financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2021 (SI429A).

RESOLUCIÓN do 27 de outubro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se modifica a Resolución do 28 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2021 (código de procedemento SI429A).

RESOLUCIÓN do 4 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, convocadas pola Resolución do 28 de xuño de 2021, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedemento SI429A).
Estado de tramitación: 
Resolta
Colectivo: