Subvencións para o apoio ao emprendemento feminino: Programa Emega. Ano 2021

Resolución do 28 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, susceptibles de ser financiadas con fondos REACT-UE no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2021 (Procedemento SI429A).

Documentos relacionados (por esta orde):

Modelos para a fase de solicitude:

Modelos para a fase de xustificación:

RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 28 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, susceptibles de ser financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2021 (SI429A).

 
Estado de tramitación: 
En prazo de resolución
Colectivo: