Subvencións para o apoio ao emprendemento feminino: Programa Emega. Ano 2019

Documentos relacionados (por esta orde):

 • Convocatoria

Resolución do 24 de xuño de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fonodo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa conovocatoria no ano 2019.

 • Anexos SI429A
 • Poboación ocupada por sexo e ramas de actividade_Galicia. 2018
 • Cifras oficiais poboación a 1 de xaneiro 2018
 • Estructura_cnae2009
 • Especificacións sobre indicadores FSE
 • Requisitos comunicación Fondos 2014-2020
 • Logotipo UE
 • Logotipo SXI

Modelos para a fase de solicitude:

 • Liña EMPRENDE_modelo de plan de negocio
 • Liña INNOVA_modelo de plan de negocio
 • Liña ACTIVA_modelo de plan de negocio
 • Liña ITEF_modelo de plan de negocio

Modelos para a fase de xustificación:

 • SI429A_folla individual recollida datos indicadores produtividade
 • SI429A_folla indicadores resultado inmediato
 • SI429A_Modelo cartel

 

Estado de tramitación: 
En prazo de presentación