Subvencións para o apoio ao emprendemento feminino: Programa Emega. Ano 2019

Actualización (09/09/2019)

Resolución do 2 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 24 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo FSE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede a súa convocatoria no ano 2019 (SI429A).

Requerimentos de emenda PDF

Presentación da solicitude

Documentos relacionados (por esta orde):

Modelos para a fase de solicitude:

Modelos para a fase de xustificación:

Resolución

Estado de tramitación: 
Resolta
Colectivo: