Subvencións Entidades Locais para a rehabilitación e mellora do equipamento dos Centros de Información ás Mulleres (CIM) no marco do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.

RESOLUCIÓN do 5 de xaneiro de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a entidades locais de Galicia para a rehabilitación e mellora do equipamento dos centros de información ás mulleres (CIM) acreditados ao abeiro do Decreto 130/2016, no marco do Pacto do Estado contra a violencia de xénero, e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento SI427D).

Contido: