Subvencións a entidades locais para a promoción da Igualdade. Ano 2024

RESOLUCIÓN do 29 de novembro de 2023, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida parcialmente cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021 – 2027, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (códigos de procedemento SI436A, SI435A e SI427B).

RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2024, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se publican os requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 29 de novembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, parcialmente cofinanciadas pola Unión Europea no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (códigos de procedemento SI436A, SI435A e SI427B).

Documentos relacionados:

Modelos para a fase de solicitude e xustificación:

1. Programa Plan Corresponsables (SI436A)

2. Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A)

3. Programa de apoio aos CIM (SI427B)

Estado de tramitación: 
En prazo de resolución
Colectivo: