Subvencións a entidades locais para a promoción da Igualdade. Ano 2021

Resolución do 2 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, e se procede á súa convocatoria no ano 2021 (SI435B, SI435A, SI427B e SI435C).

Documentos relacionados:

Modelos para a fase de solicitude e xustificación:

1. Programa de fomento da conciliación (SI435B)

2. Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A)

3. Programa de apoio aos CIM (SI427B)

4. Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C)

Estado de tramitación: 
Resolta
Colectivo: