Subvencións a entidades locais para a promoción da Igualdade. Ano 2019

RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se procede á publicación dos requirimentos de emenda de documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Resolución do 28 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia para a promoción da igualdade, de forma individual e mediante o sistema de xestión compartida, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e polo Pacto de Estado contra a violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria no ano 2019 (SI435B, SI435A, SI427B e SI435C).

Documentos relacionados:

· Convocatoria

· Anexos SI427B, SI435A, SI435B, SI435C

· Mulleres en situación de vulnerabilidade_ZPP_baixa_intensidade_IGE

· IGE cifras oficiais de poboación a 1 de xaneiro 2018

· Requerimentos de emenda de documentación

· Requisitos comunicación Fondos 2014-2020

· Logotipo UE

· Logotipo SXI

· Logotipo MINISTERIO2018

 

Modelos para a fase de solicitude e xustificación:

 

1. Programa de fomento da conciliación (SI435B)

2. Programa de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero (SI435A)

3. Programa de apoio aos CIM (SI427B)

4. Programa de sensibilización, información e difusión sobre igualdade e prevención da violencia contra as mulleres (SI435C)

Estado de tramitación: 
En prazo de resolución
Contido: 
Colectivo: