Subvencións a entidades locais para o mantemento e funcionamento de Centros de Información ás Mulleres

O obxecto desta resolución é fixar as bases reguladoras e a convocatoria pública, para o ano 2009, das axudas e subvencións para o programa destinado ao mantemento e funcionamento dos centros de información ás mulleres (CIM) na súa área de influencia, acreditados segundo o establecido no Decreto 182/2004, do 22 de xullo, polo que se regulan os centros de información ás mulleres e se establecen os requisitos para o seu recoñecemento e funcionamento.

Poderán ser destinatarios das subvencións para o desenvolvemento das accións reguladas nesta convocatoria as entidades locais da Comunidade Autónoma de Galicia (concellos ou mancomunidades) titulares de centros de información ás mulleres acreditados segundo o disposto no Decreto 182/2004, do 22 de xullo, polo que se regulan os centros de información ás mulleres e se establecen os requisitos para o seu recoñecemento e funcionamento.

Gastos subvencionables

Poderán subvencionarse os gastos correntes e de persoal vinculados directamente ao mantemento e funcionamento do centro de información no período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2009 e o 30 de novembro de 2009.

Estado de tramitación: 
Resolta
Colectivo: