Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de violencia de xénero na comunidade autónoma de Galicia . Anos 2019-2020

Axudas e subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na comunidade autónoma de galicia . Anos 2019-2020. 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

convocatoria_3_de_xullo_2019

extracto-gal

anexos_si451a-g

MODELOS PARA A FASE DE SOLICITUDE

 
MODELOS DE CARTEL E OUTRA DOCUMENTACIÓN DE INTERESE
 
 
MODELOS DE DOCUMENTACIÓN PARA A PRIMEIRA XUSTIFICACIÓN 
 
1. Documentación Módulo itinerario de inserción. 
 
 
2. Documentación Módulo formación para o emprego. 
 
3. Documentación Módulo conciliación. 
 
4. Documentación Módulo de bolsas. 
 
MODELOS DE DOCUMENTACIÓN PARA A XUSTIFICACIÓN FINAL

1. Documentación Xeral.
 
2. Documentación Módulo Itinerario de Inserción.
 
3. Documentación Módulo Formación para o Emprego.
 
4. Documentación Módulo Conciliación.
 
5. Documentación Módulo de bolsas.