Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade. Ano 2019

Resolución do 21 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (SI427A).

·         Resolución

·         Convocatoria

·         Anexos SI427A

·         Mulleres en situación de vulnerabilidade_ZPP_baixa_intensidade_IGE

·         Requisitos comunicación Fondos 2014-2020

·         SI427A_Modelo de cartel

·         Logotipo UE

·         Logotipo SXI

·         SI427A_Folla horas mensuais persoal

·         SI427A_Relación de mulleres atendidas

·         SI427A_Folla individualizada de seguimento usuarias


Estado de tramitación: 
Resolta