Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade. Ano 2018

Resolución do 8 de xuño de 2018, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as solicitudes de subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, convocadas por Resolución do 29 de decembro de 2017, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014 – 2020 (SI427A).

Documentos relacionados:

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de tramitación: 
Resolta
Tema: