Subvencións destinadas ao fomento da contratación por parte de entidades sen ánimo de lucro de mulleres que sofren violencia de xénero, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020

RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación por parte de entidades sen ánimo de lucro de mulleres que sofren violencia de xénero, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI461B).

 
Procedemento de selección das traballadoras a contratar ao abeiro da Resolución do 15 de xuño de 2022 da Secretaría Xeral da Igualdade pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación por parte de entidades sen ánimo de lucro de mulleres que sofren violencia de xénero:

Documentación de xustificación

Documentos de información da subvención ás traballadoras debidamente asinados (artigo 23.4.d da Resolución do 15 de xuño):

Modelo de cartel

Documentación Seguimento (art. 25 da Resolución)

Estado de tramitación: 
Resolta
Contido: