Subvencións destinadas ao fomento da contratación por parte de entidades sen ánimo de lucro de mulleres que sofren violencia de xénero, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020

RESOLUCIÓN do 15 de xuño de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación por parte de entidades sen ánimo de lucro de mulleres que sofren violencia de xénero, financiadas con fondos REACT-UE no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020 como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI461B).

 
Procedemento de selección das traballadoras a contratar ao abeiro da Resolución do 15 de xuño de 2022 da Secretaría Xeral da Igualdade pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións destinadas ao fomento da contratación por parte de entidades sen ánimo de lucro de mulleres que sofren violencia de xénero:

RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2022, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se resolven as axudas á conciliación da vida familiar e laboral, por redución da xornada de traballo como medida de fomento da conciliación e corresponsabilidade, financiadas con fondos REACT-UE, como parte da resposta da Unión á pandemia da COVID-19, no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento SI440A) (Diario Oficial de Galicia número 162, do 26 de agosto de 2022).

Documentación de xustificación

Documentos de información da subvención ás traballadoras debidamente asinados (artigo 23.4.d da Resolución do 15 de xuño):

Modelo de cartel

 
Estado de tramitación: 
Resolta
Contido: